martes, 17 de octubre de 2017

La fundación de Roma

Antes de empezar con la historia de Roma y sus principales personajes, es necesario echar un vistazo a los hecho mitológicos que se narran en la leyenda de Eneas:


Un podcast de Catalunya ràdio donde comentan qué hechos son reales y cuáles son simple leyenda sobre Troya:


miércoles, 11 de octubre de 2017

El verb llatí

Alumnes,

Us deixo en aquest enllaç un esquema del sistema verbal llatí.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Inici de curs

Salvete omnes,

Comencem el curs 17/18 al LLompart.

Us vull donar la benvinguda a aquest blog. Serà una eina útil per compartir els materials que treballarems a classe.

Prima no datur, ultima dispensatur, segons la tradició la primera classe no s'ha de fer i la darrera s'ha de dispensar.

Nosaltres no farem classe, però aprofitarem per establir el punt de partida necessari per començar aquest nou camí.

Llatí 4t ESO i Llatí I 

Com seria la vostra vida si haguessiu nascut a Roma fa més de 2000 anys?Llatí I: Dossier

4t ESO: Dossier

 
GrecI


Dossier

lunes, 5 de junio de 2017

Treball d'investigació

-Objectiu:

Investigar la vida d'un personatge històric de l'antiga Roma.

-Estructura:

-Portada
-Índex
-Cos del treball (màxim 5 pàgines)
-Bibliografia (o enllaços web)

-Valoració:

Es valorarà l'originalitat del treball, la presentació, l'estructura, la redacció (ortografia!) i la presentació oral.

A la presentació podeu fer servir qualsevol suport (presentació, vídeo, audio, etc...) però es valorarà molt negativament la lectura durant la presentació.

August 'Prima porta'

lunes, 29 de mayo de 2017

"Mort" de G.Iulius Caesar


Inde Caesar bellis civilibus toto orbe conpositis Romam rediit. Agere insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae libertatis. Cum ergo et honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea deferebantur, [nec senatui ad se venienti adsurgeret aliaque regia et paene tyrannica faceret], coniuratum est in eum a sexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis. 

Praecipui fuerunt inter coniuratos duo Bruti ex eo genere Bruti, qui primus Romae consul fuerat et reges expulerat, et C. Cassius et Servilius Casca. Ergo Caesar die inter ceteros venit ad curiam, tribus et viginti vulneribus confossus est.
 Anno urbis septingentesimo fere ac nono, post mortem Caesaris, civilia bella reparata sunt.
(Eutropi)

Traducció:
Aleshores, Cèsar, havent fet les guerres civils per tot el món, va trornar a Roma. Va començar a comportar-se més insolentment i contra el costum de la llibertat de Roma. Com que també va adaptar els càrrecs a la seva voluntat, qui abans era defensar pel poble, [...]es van conjurar contra ell 60 o més senadors i cavallers romans.
En l'any de la ciutat 709, després de la mort de Cèsar, es van reprendre les guerres civils. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Periit sexto et quinquagensimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione volgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella. Curiam, in qua occisus est, obstrui placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur.

(Suetoni)

Trad:

(Cèsar) va morir amb 56 anys i es compta entre el déus, no per una decisió, sinó per la insistencia del poble. August, el seu hereu, li va dedicar els primers jocs, una estrella amb cua va brillar durant set dies sense pausa, sortint cap al migdia, i es creu que era l'ànima de Cèsar rebuda al cel, per aquest motiu s'afegeix una estrella en les seves representacions. Es va tenir a bé tancar la cúria on va ser assassinat, i anomenar les Idus de març "parricidi" i mai més el senat va treballar aquell dia.

jueves, 25 de mayo de 2017

Ítaca K. Kavafis


 
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.

C. P. Cavafis. Antología poética.
Alianza Editorial, Madrid 1999.

Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña

miércoles, 24 de mayo de 2017

Textos Cèsar


Juli Cèsar, com a cònsol, va a la Gàl·lia
Anno urbis conditae sexcentesimo nonagesimo tertio C. Iulius Caesar, qui postea imperavit, cum L. Bibulo consul est factus. Decreta est ei Gallia et Illyricum cum legionibus decem. Is primus vicit Helvetios, qui nunc Sequani appellantur, deinde  usque ad Oceanum Britannicum processit. Domuit autem annis novem fere omnem Galliam, quae inter Alpes, flumen Rhodanum, Rhenum et Oceanum est. Britannis mox bellum intulit (...)

Trad:
"L'any 693 des de la fundació de la ciutat, Juli Cèsar, qui va governar després, va ser fer cònsol amb Luci Bibul. Se li va decretar la Gàl·lia i Ilíria amb 10 legions. Ell el primer va véncer els Helvecis, que ara són anomenats Sequans, després va creuar fins a l'oceà britànic. En efecte, va conquerir tota la Gàl·lia, si fa no fa, en nou anys, la qual es troba entre els Alps, el riu Rin i l'oceà Atlàntic.També va dur la guerra als britans."


Inici de la guerra civil
Consules cum Pompeio senatusque omnis atque universa nobilitas ex urbe fugit et in Graeciam transiit. Apud Epirum, Macedoniam, Achaiam Pompeio duce senatus contra Caesarem bellum paravit.
Caesar vacuam urbem ingressus dictatorem se fecit. Inde Hispanias petiit. Ibi Pompeii exercitus validissimos et fortissimos cum tribus ducibus, L. Afranio, M. Petreio, M. Varrone, superavit. Inde regressus in Graeciam transiit, adversum Pompeium dimicavit.

Trad:
"Els cònsols amb Pompeu, tot el senat i tota la noblesa va fugir de la ciutat i va arribar a Grècia. El senat va preparar per al general Pompeu la guerra contra Juli Cèsar a l'Èpir, Macedònia i Grèca.
Cèsar va entrar en una ciutat buida i es va anomenar dictador. Aleshores va demanar les Hispànies. Allà va vèncer els exèrcits més forts i valents de Pompeu amb tres generals. Aleshores va retornar a r`cia i va lluitar contra Pompeu."